Kaleien

In een nog niet zo ver verleden kalkten landbouwers uit onze contreien jaarlijks hun hoeve met een kalkmengsel. Zo ontstond na jaren een mooie textuur die in feite niet meer was dan een opeenhoping van die jaarlijkse dunne laagjes. De moderne consument houdt wel van dat uitzicht.

Hij gaat op zoek naar dezelfde optiek als een kalkverfsysteem, maar stelt vanzelfsprekend hogere eisen aan de duurzaamheid. Het resultaat hiervan zijn verschillende kalksystemen, die welliswaar hetzelfde uitzicht hebben als het traditionele kaleien, maar dan met het gebruiksgemak en de duurzaamheid van de meest moderne verfsystemen.

Tijdens een bezoek op de werf worden verschillende kaleisystemen voorgesteld in samenspraak met klant, architect en uitvoerder.